کلیدواژه تکی مباحث مقررات ملی ساختمان

محصول حاضر “مجموعه کلیدواژه های تکی مباحث مقررات ملی ساختمان” است که به تفکیک مبحث تهیه شده است. داوطلبان میتوانند با توجه به رشته آزمون خود، کلیدواژه هر کدام از منابع آزمون را به صورت جداگانه خریداری نمایند.

 

کلیدواژه قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان- ویرایش ۱۳۹۰
تعداد صفحات:۸۱

350,000 ریال – خرید


کلیدواژه مبحث دوم (نظامات اداري)- ویرایش ۱۳۸۴
تعداد صفحات: ۹ صفحه

100,000 ریال – خرید


کلیدواژه مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)- ویرایش ۱۳۹۵
تعداد صفحات: ۳۰ صفحه

200,000 ریال – خرید


کلیدواژه مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )- ویرایش ۱۳۹۶
تعداد صفحات: ۱۱ صفحه

100,000 ریال – خرید


کلیدواژه مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)- ویرایش ۱۳۹۶
تعداد صفحات: ۱۷ صفحه

100,000 ریال – خرید


مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان )- ویرایش ۱۳۹۸
تعداد صفحات: ۱۵ صفحه

200,000 ریال – خرید


مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ویرایش ۱۴۰۰
تعداد صفحات: ۲۳ صفحه

200,000 ریال – خرید


مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي)- ویرایش ۱۳۹۸
تعداد صفحات: ۲۳ صفحه

200,000 ریال – خرید


مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ویرایش ۱۳۹۹
تعداد صفحات: ۴۶ صفحه

300,000 ریال – خرید


مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- ویرایش ۱۳۹۲
تعداد صفحات: ۲۳ صفحه

200,000 ریال – خرید


مبحث يازدهم (اجراي صنعتي ساختمانها)- ویرایش ۱۴۰۰
تعداد صفحات: ۱۰ صفحه

150,000 ریال – خرید


مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- ویرایش ۱۳۹۲
تعداد صفحات: ۶ صفحه

100,000 ریال – خرید


مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – ویرایش ۱۳۹۵
تعداد صفحات: ۱۷ صفحه

200,000 ریال – خرید


مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – ویرایش ۱۳۹۶
تعداد صفحات: ۲۰ صفحه

200,000 ریال – خرید


مبحث پانزدهم (آسانسور و پلکان برقی) – ویرایش ۱۳۹۲
تعداد صفحات: ۶ صفحه

100,000 ریال – خرید


مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – ویرایش ۱۳۹۶
تعداد صفحات: ۱۵ صفحه

200,000 ریال – خرید


مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) – ویرایش ۱۳۸۹
تعداد صفحات: ۱۰ صفحه

100,000 ریال – خرید


مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا)- ویرایش ۱۳۹۶
تعداد صفحات: ۵ صفحه

50,000 ریال – خرید


مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي )- ویرایش ۱۳۹۹
تعداد صفحات: ۱۱ صفحه

150,000 ریال – خرید


مبحث بيستم (علائم و تابلوها)- ویرایش ۱۳۹۶
تعداد صفحات: ۴ صفحه

100,000 ریال – خرید


مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- ویرایش ۱۳۹۵
تعداد صفحات: ۷ صفحه

100,000 ریال – خرید


مبحث بيستم و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)- ویرایش ۱۳۹۲
تعداد صفحات: ۵ صفحه

100,000 ریال – خرید


راهنمای مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی)- ویرایش ۱۳۹۲
تعداد صفحات: ۵ صفحه

50,000 ریال – خرید


راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي- ویرایش ۱۳۹۰
تعداد صفحات: ۳۳ صفحه

300,000 ریال – خرید


آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم+ پیوست ششم
تعداد صفحات: ۱۳ صفحه

150,000 ریال – خرید