رفتار و طرح لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح (آبا+۲۸۰۰)

 

کتاب رفتار و طرح لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح که برای جامعه مهندسی کشور اعم از دانشجویان، طراحان و مجریان ساختمان های بتن مسلح تألیف شده است، دربرگیرنده تعیین رفتار اعضای سازه ای ساختمانهای بتن مسلح بوده و با تلفیق ضوابط آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰ ایران) و آیین نامه بتن ایران (آبا) تلاش دارد تا اهم نکات و روشهای تحلیل و طراحی آنها را به زبانی ساده تشریح کند. به عبارت دیگر این اثر تلاشی است به منظور ارائه مطالبی که از درآمیختن مباحث نظری و منطبق با رفتار لرزه ای اعضا و مجموعه سیستم های سازه ای، ساختمانهای بتن مسلح با نکات مربوط به فرآیند طراحی، شکل گرفته است.

در فصل اول به خواص مهندسی و لرزه ای مصالح متداول و مورد استفاده در ساختمان های بتن مسلح اشاره شده است. در فصل دوم آنچه مربوط به مجموعه سیستم های ساختمانی برای طراحی لرزه ای لازم است در قالب توضیح و تشریح الزامات آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰ ایران) و نیز ارتباط مستمر مباحث مطروح با مبانی نظری ارائه گردیده است. فصل سوم،چهارم و پنجم به ترتیب رفتار و طرح لرزه ای سیستم های تیر-ستون (قابها)، دیوارهای برشی و سرانجام شالوده ها را مطرح ساخته است.در لینک زیر نسخه PDF جلد اول این کتاب جهت استفاده کاربران عزیز قرار داده شده است.

 

رفتار و طرح لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح (آبا+۲۸۰۰)- جلد اول

نشریه شماره ک ۳۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی

دانلود

 

 

دانلود کتاب رفتار و طرح لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح (آبا+2800)

دیدگاه بگذارید

avatar