دانلود راهنمای تصویری آیین نامه 2800 ایران

آیین نامه 2800 ایران

در بسیاری از بندهای آیین نامه 2800 ایران واژه های کیفی و تعریف نشده ای همچون مناسب، مطمئن، اتصال خوب و امثال آن جهت طراحی و اجرای جزئیات ساختمان بکار گرفته شده اند که استفاده از این مقررات را نه تنها در طراحی بلکه در تهیه و اجرای یک سازه مقاوم در برابر زلزله مه هدف اصلی آیین نامه است با ابهام هائی مواجه می سازد. تصویرسازی آیین نامه 2800 گامی در جهت کاهش ابهام های مذکور از طریق تفسیر گرافیکی و به تصویر کشیدن بسیاری از بندهای مهم آیین نامه محسوب می شود. از اینرو تهیه راهنمای تصویری آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله در دستور کار مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن قرار گرفت.

تصویرسازی آیین نامه 2800 ایران

در انجام تصویرسازی آیین نامه 2800 ارائه اشکال و جزئیات کاملا مرتبط و قابل بکارگیری بطور مستقیم، در بسیاری از موارد امکان پذیر نخواهد بود زیرا هر سازه ای با توجه به شرایط خاص خود نیاز به طراحی و تعیین ابعاد و اندازه ها و سپس تهیه جزئیات و تصویر دارد. لذا در تصویرسازی آیین نامه بیشتر به ارائه سیستم سازه‌ ای پرداخت شده است. در ضمن بعضاً مسائل فنی با اغراق عمدی و بزرگ نمایی نمایش داده شده اند تا انتقال اطلاعات به صورت مطلوب تری انجام پذیرد.

 

راهنمای تصویری آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله

دانلود

دانلود راهنمای تصویری آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله

دیدگاه بگذارید

avatar