مبانی طراحی کلینیک های دامپزشکی همراه با نقشه های همسان اجرایی

مبانی طراحی کلینیک های دامپزشکی همراه با نقشه های همسان اجرایی

کلینیک دامپزشکی جهت طراحی کلینیک دامپزشکی ابتدا میبایست اطلاعاتی در مورد کلینیک های دامپزشکی و فعالیت ها و خدماتی که در آنها ارائه میشوند ارائه داد، کلینیک دامپزشکی مؤسسه ای است برای تشخیص بیماری دام و طیور و درمان آن

ضوابط طراحی دامداری صنعتی گوسفندداری- نشریه 115

ضوابط طراحی دامداری صنعتی گوسفندداری- نشریه 115

ضوابط طراحی دامداری صنعتی گوسفندی نشریه حاضر با عنوان « مشخصات فنی عمومی ساختمانهای گوسفندداری»، اولین نشریه در زمینه ارائه ضوابط اجرایی و ضوابط طراحی دامداری صنعتی گوسفندی در بخش کشاورزی است که توسط دفتر تحقیقات و معیارهای فنی سازمان

موازین فنی ورزشگاههای کشور- نشریه 132

موازین فنی ورزشگاههای کشور- نشریه 132

موازین فنی ورزشگاههای کشور- نشریه 132 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تلاش این پژوهش با موضوع «طراحی ورزشگاه» تهیه و تنظیم معیارها و موازینی است برای دستیابی به بهبود عملکرد فضاهای ورزشی و ضوابط طراحی فضاهای جدید که نتیجه

برنامه فیزیکی بیمارستان های عمومی کوچک- نشریه 11

برنامه فیزیکی بیمارستان های عمومی کوچک- نشریه 11

برنامه فیزیکی بیمارستان های عمومی کوچک هدف از تدوین این دستورالعمل ارائه برنامه فیزیکی بیمارستان های عمومی 140 تخت نرمال شامل منطقه بندی، وظایف، مساحت مفید و مساحت زیربنا می باشد. در این دستورالعمل نحوه قرار گرفتن مناطق مختلف بیمارستان

برنامه ریزی و طراحی هتل- نشریه 143

برنامه ریزی و طراحی هتل- نشریه 143

طراحی هتل هتل ها دارای ساختمانهای بسیار پیچیده ای هستند که به مناسبت گوناگونی فعالیتهای انجام پذیر و بالطبع تنوع مراجعین و استفاده کنندگان از آنها، از قبیل اقامت میهمان، مراجعه جهت شرکت در سمینارها و مراسم، استفاده از امکانات

ضوابط طراحی دامداری صنعتی گاو شیری

ضوابط طراحی دامداری صنعتی گاو شیری

طراحی دامداری های صنعتی در برنامه های عمرانی دولت در بخش کشاورزی، فعالیتهای دامپروری به شیوه صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و توسعه این فعالیت ها برای افزایش تولید شیر و گوشت مورد نیاز مردم شتاب بیشتری در

ضوابط طراحی ساختمانهای اداری- نشریه 178

ضوابط طراحی ساختمانهای اداری- نشریه 178

ضوابط طراحی فضاهای اداری هدف از تدوین ضوابط طراحی فضاهای اداری، استفاده بهینه از فضاهای اداری در دستگاه های دولتی و کاهش هزینه ناشی از توسعه ساختمانهای مذکور است. در همین راستا وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان برنامه

ضوابط و معیارهاي طراحی فضاهاي آموزشی کودکان با نیازهاي ویژه

ضوابط و معیارهاي طراحی فضاهاي آموزشی کودکان با نیازهاي ویژه

  طراحی مدارس کودکان کم توان ذهنی یا جسمی (معلول) امروزه برمبناي نظریه هاي جدید آموزشی، دانش آموزان کم توان ذهنی یا جسمی (معلول) به طور معمول در مراکز آموزشی عادي و همراه با دیگر دانش آموزان تحصیل می کنند

ضوابط طراحی ساختمانهای قضایی (طراحی دادگاه ، دادسرا و …)

ضوابط طراحی ساختمانهای قضایی (طراحی دادگاه ، دادسرا و …)

طراحی ساختمانهای قضایی (طراحی دادگاه) در طراحی دادگاه ها به طور معمول نیازها و اهداف بنا در قالب سه دسته کلی بیان میشوند: نخست اهداف، نیازهاي فنی و ساختاري، دوم نیازهاي عملکردي و سوم نیازهاي رفتاري. اهداف عملکردي به نقش

ضوابط طراحی ساختمانهای آموزشی- نشریه 697

ضوابط طراحی ساختمانهای آموزشی- نشریه 697

طراحی فضاهای آموزشی احداث فضاهای آموزشی به عنوان یکی از عوامل اصلی و مؤثر در آموزش و پرورش اهمیت بالایی دارد. از آنجا که ویژگی های فضایی و کالبدی واحد آموزشی به عنوان یکی از عوامل تأثیر گذار بر میزان