دانلود آخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها

دانلود آخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها

پروانه اشتغال بکار مهندسی دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی یکی از دغدغه های مهم و اصلی فارغ التحصیلان رشته های مهندسی است. اما صرف داشتن یک مدرک تحصیلی در رشته های مهندسی به معنی داشتن همه شرایط لازم برای