جزوه قانون نظام مهندسی با اعمال آخرین اصلاحات و الحاقات + کلیدواژه

جزوه قانون نظام مهندسی با اعمال آخرین اصلاحات و الحاقات + کلیدواژه

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ویرایش ۱۳۹۰ کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ویرایش ۱۳۹۰ یکی از مواد اصلی آزمون نظام مهندسی برای کلیه رشته‌های هفتگانه مهندسی (عمران، معماری، مکانیک، برق، شهرسازی، ترافیک، نقشه‌برداری) می‌باشد. قانون نظام مهندسی