مجموعه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

از زمان به وجود آمدن اولین مقررات در حوزه معماری و شهرسازی به صورت مدون در دوره پهلوی اول تا کنون، بیش از 80 سال میگذرد. از تصویب این قانون (قانون احداث و توسعه معابر و خیابان ها) تا تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری اسران، قوانین و مقرراتی بنا بر اقتضا و بستر زمان توسط دستگاه های مختلف مصوب گردید. با ایجاد وزارت آبادانی و مسکن در سال 1342 و متعاقب آن تشکیل شورای عالی معماری و شهرسازی ایران با نگرش اعتلای هنر و معماری و ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم، تمرکز این مقررات از دریچه شورای عالی صورت گرفت چنانکه تا حدود زیادی این حوزه متولی خود را شناخته و به انسجام و چهارچوب مناسبی رسید . پس از تأسیس شورای عالی هم تلاش های فراوانی صورت گرفته تا قوانین و مقررات در این حوزه یکدست و منسجم تر شوند. اما گستردگی و پویا بودن این حوزه نیازمند اصلاحات و تغییرات پیوسته است.

ضوابط و مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مجموعه حاضر ضوابط و مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از بدو تأسیس تا پایان سال 1398 است که جهت سهولت دسترسی جامعه معمار و شهرساز ایران به قوانین و مقررات تهیه گردیده است. از آنجایی که این قوانین یکی از مواد آزمون طراحی معماری پایه 3 است دانلود این مجموعه به تمامی داوطلبان آزمون نظام مهندسی معماری توصیه می شود.

 

مجموعه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از بدو تأسیس تا پایان سال 1392
دانلود


مجموعه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از سال 1392 تا پایان سال 1394

دانلود


مجموعه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از سال 1395 تا پایان سال 1396

دانلود


مجموعه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از سال 1397 تا پایان سال 1398
دانلود


مجموعه ضوابط، مقررات و مصوبات موردی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
دانلود

دانلود مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

2
دیدگاه بگذارید

avatar
مهنازرضایی
میهمان
مهنازرضایی

سلام من کاردانی شهرسازی فارغ التحصیل۹۱وکارشناسی تکنولوژی ساختمان فارغ…سال۹۵ دارم میتونم درآزمون محاسبات شرکت کنم ؟اصلامجازبه کدوم صلاحیتهاهستم؟بخاطرناآگاهی پیوسته نخوندم