مجموعه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

از زمان به وجود آمدن اولین مقررات در حوزه معماری و شهرسازی به صورت مدون در دوره پهلوی اول تا کنون، بیش از 80 سال میگذرد. از تصویب این قانون (قانون احداث و توسعه معابر و خیابان ها) تا تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری اسران، قوانین و مقرراتی بنا بر اقتضا و بستر زمان توسط دستگاه های مختلف مصوب گردید. با ایجاد وزارت آبادانی و مسکن در سال 1342 و متعاقب آن تشکیل شورای عالی معماری و شهرسازی ایران با نگرش اعتلای هنر و معماری و ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم، تمرکز این مقررات از دریچه شورای عالی صورت گرفت چنانکه تا حدود زیادی این حوزه متولی خود را شناخته و به انسجام و چهارچوب مناسبی رسید . پس از تأسیس شورای عالی هم تلاش های فراوانی صورت گرفته تا قوانین و مقررات در این حوزه یکدست و منسجم تر شوند. اما گستردگی و پویا بودن این حوزه نیازمند اصلاحات و تغییرات پیوسته است.

ضوابط و مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مجموعه حاضر ضوابط و مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از بدو تأسیس تا پایان سال 1398 است که جهت سهولت دسترسی جامعه معمار و شهرساز ایران به قوانین و مقررات تهیه گردیده است. از آنجایی که این قوانین یکی از مواد آزمون طراحی معماری پایه 3 است دانلود این مجموعه به تمامی داوطلبان آزمون نظام مهندسی معماری توصیه می شود.

 

مجموعه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از بدو تأسیس تا پایان سال 1392
دانلود


مجموعه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از سال 1392 تا پایان سال 1394

دانلود


مجموعه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از سال 1395 تا پایان سال 1396

دانلود


مجموعه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از سال 1397 تا پایان سال 1398
دانلود


مجموعه ضوابط، مقررات و مصوبات موردی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
دانلود

دانلود مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

3
دیدگاه بگذارید

avatar
مهنازرضایی
میهمان
مهنازرضایی

سلام من کاردانی شهرسازی فارغ التحصیل۹۱وکارشناسی تکنولوژی ساختمان فارغ…سال۹۵ دارم میتونم درآزمون محاسبات شرکت کنم ؟اصلامجازبه کدوم صلاحیتهاهستم؟بخاطرناآگاهی پیوسته نخوندم

پروین
میهمان
پروین

سلام کدوم یک از کتابا برای ازمون دستگاه های اجرایی کارشناس معمار توی راه وشهرسازی میتونه بهم کمک کنه؟