آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار

فرهنگ ایمنی و حفاظتی در محیط کار ارتباط مستقیم با سلامت و بهداشت نیروی کار، رشد و توسعه اقتصادی جوامع دارد و مدیریت منابع انسانی نیازمند صیانت از نیروی کار و ایمن سازی محیط است.در تمامی کشورهای توسعه یافته جهت پیشگیری از حوادث شغلی و اثرات سؤ آن قوانین و مقرراتی تحت عنوان آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار تهیه می شود.

در ماده 58 قانون کار آمده است « برای صیانت کار نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود، برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان و کارگران و کرآموزان الزامی است»

حسب ماده 86 قانون کار مسئولیت تهیه موازین و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی به شورای عالی حفاظت فنی سپرده شده است. همچنین بر اساس تبصره 1 ماده 96 قانون کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه‌ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.

در این مطلب تمامی آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار که رعایت آنها بر اساس مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) الزامی می باشد گردآوری شده اند.

 

آیین نامه های شورای عالی حفاظت فنی

آیین‌نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها

دانلود

آیین‌نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو

دانلود

آیین‌نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

دانلود

آیین‌نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جا‌به جا کردن مواد و اشیاء در کارگاه‌ها

دانلود

آیین‌نامه تأسیس مراکز بهداشت کار در کارگاه‌ها

دانلود

آیین‌نامه ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق‌دار

دانلود

آیین‌نامه حفاظتی مولد بخار و دیگ‌های آب گرم

دانلود

آیین‌نامه حفاظتی حفر چاه‌ دستی

دانلود

آیین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی

دانلود

آیین‌نامه ایمنی سیستم‌های اتصال به زمین

دانلود

آیین‌نامه علائم ایمنی در کارگاه‌ها

دانلود

ضوابط اجرایی ماده 58 آیین‌نامه علائم ایمنی در کارگاه‌ها

دانلود

آیین‌نامه حفاظتی ماشین‌های سنگ‌زنی

دانلود

آیین‌نامه حفاظت تأسیسات الکتریکی در کارگاه‌ها

دانلود

آیین‌نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم

دانلود

آیین‌نامه ایمنی دستگاه‌های مخلوط‌کن و همزن در کارگاه‌ها

دانلود

آیین‌نامه ایمنی ماشین‌های لیفتراک

دانلود

آیین‌نامه ایمنی ماشین‌های افزار

دانلود

آیین‌نامه حفاظتی حمل دستی بار

دانلود

آیین‌نامه ایمنی افراد دارای اختلال شنوایی در کارگاه‌ها

دانلود

آیین‌نامه وسایل حفاظت انفرادی

دانلود

آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با آتشسوزی در کارگاه‌ها

دانلود

آيين‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظت‌ در ريخته‌گري‌- آهنگري‌- جوشكاري‌

دانلود

آیین‌نامه ایمنی کار با ماشین‌آلات عمرانی

دانلود

آیین‌نامه ایمنی کار در ارتفاع

دانلود

آیین‌نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها

دانلود

آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری

دانلود

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری

دانلود

آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان

دانلود

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان

دانلود

 

آیین نامه های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

آیین‌نامه بهداشتی حمل بار دستی

دانلود

آیین‌نامه تأسیسات و تسهیلات بهداشتی در کارگاه‌ها

دانلود

حدود مواجهه مجاز شغلی- ویرایش چهارم- 1395

دانلود

 

دانلود مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار
دسته بندی شده در:                                                                                                                                        

دیدگاه بگذارید

avatar