دفترچه سوالات آزمون, نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

دانلود نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی: آزمون ورود به حرفه مهندسان هر سال یک تا دو بار توسط دفتر امور مقررات ملی ساختمان جهت صدور پروانه اشتغال پایه ۳ برای دانش آموختگان رشته های هفتگانه مهندسی برگزار میگردد.

این آزمون در سه رشته امتحانی طراحی، نظارت و اجرا به صورت جزوه باز برگزار میشود. تعداد سوالات آزمون برای کلیه رشته ها به جز رشته طراحی معماری ۶۰ سوال می باشد که عمدتا از مباحث بیست و دوگانه مقررات ملی ساختمان طرح میشوند.

در این مطلب با توجه با اهمیت بالای تمرین تست زنی برای کسب آمادگی آزمون نظام مهندسی، نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی رشته های عمران و معماری در سه بخش طراحی، اجرا و نظارت را جهت استفاده کاربران گرامی گردآوری کرده ایم.

 

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی- رشته معماری

 

آزمون طراحی معماری

دفترچه سوالات آزمون طراحی معماری- اسفند ۹۱

دانلود

دفترچه سوالات آزمون طراحی معماری- شهریور ۹۱

دانلود

دفترچه سوالات آزمون طراحی معماری- آذر ۹۲

دانلود

دفترچه سوالات آزمون طراحی معماری- بهمن ۹۴

دانلود

دفرچه سوالات آزمون طراحی معماری- شهریور ۹۵

دانلود

 

آزمون نظارت معماری

دفترچه سوالات آزمون نظارت معماری- شهریور ۹۱

دانلود

دفترچه سوالات آزمون نظارت معماری- اسفند ۹۱

دانلود

دفترچه سوالات آزمون نظارت معماری- آذر ۹۲

دانلود

دفترچه سوالات آزمون نظارت معماری- خرداد ۹۳

دانلود

دفترچه سوالات آزمون نظارت معماری- آبان ۹۳

دانلود

دفترچه سوالات آزمون نظارت معماری- مرداد ۹۴

دانلود

دفترچه سوالات آزمون نظارت معماری- بهمن ۹۴

دانلود

دفترچه سوالات آزمون نظارت معماری- شهریور ۹۵

دانلود

دفترچه سوالات آزمون نظارت معماری- اسفند ۹۵

دانلود

دفترچه سوالات آزمون نظارت معماری- مهر ۹۶

دانلود

دفترچه سوالات آزمون نظارت معماری- اردیبهشت ۹۷

دانلود

دفترچه سوالات آزمون نظارت معماری- بهمن ۹۷

دانلود

 

آزمون اجرا معماری

دفترچه سوالات آزمون اجرا معماری- آذر ۹۲

دانلود

دفترچه سوالات آزمون اجرا معماری- خرداد ۹۳

دانلود

دفترچه سوالات آزمون اجرا معماری- آبان ۹۳

دانلود

دفترچه سوالات آزمون اجرا معماری- مرداد ۹۴

دانلود

دفترچه سوالات آزمون اجرا معماری- بهمن ۹۴

دانلود

دفترچه سوالات آزمون اجرا معماری- شهریور ۹۵

دانلود

دفترچه سوالات آزمون اجرا معماری- اسفند ۹۵

دانلود

دفترچه سوالات آزمون اجرا معماری- مهر ۹۶

دانلود

دفترچه سوالات آزمون اجرا معماری- اردیبهشت ۹۷

دانلود

دفترچه سوالات آزمون اجرا معماری- بهمن ۹۷

دانلود

 

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی- رشته عمران

 

آزمون محاسبات عمران

دفترچه سوالات آزمون محاسبات عمران- اسفند ۹۱

دانلود

دفترچه سوالات آزمون محاسبات عمران- آذر ۹۲

دانلود

دفترچه سوالات آزمون محاسبات عمران- آبان ۹۳

دانلود

دفترچه سوالات آزمون محاسبات عمران- خرداد ۹۳

دانلود

دفترچه سوالات آزمون محاسبات عمران- مرداد ۹۴

دانلود

دفترچه سوالات آزمون محاسبات عمران- بهمن ۹۴

دانلود

دفترچه سوالات آزمون محاسبات عمران- شهریور ۹۵

دانلود

دفترچه سوالات آزمون محاسبات عمران- اسفند ۹۵

دانلود

دفترچه سوالات آزمون محاسبات عمران- مهر ۹۶

دانلود

دفترچه سوالات آزمون محاسبات عمران- اردیبهشت ۹۷

دانلود

دفترچه سوالات آزمون محاسبات عمران- بهمن ۹۷

دانلود

 

آزمون نظارت عمران

دفترچه سوالات آزمون نظارت عمران- شهریور ۹۱

دانلود

دفترچه سوالات آزمون نظارت عمران- اسفند ۹۱

دانلود

دفترچه سوالات آزمون نظارت عمران- آذر ۹۲

دانلود

دفترچه سوالات آزمون نظارت عمران- خرداد ۹۳

دانلود

دفترچه سوالات آزمون نظارت عمران- آبان ۹۳

دانلود

دفترچه سوالات آزمون نظارت عمران- مرداد ۹۴

دانلود

دفترچه سوالات آزمون نظارت عمران- بهمن ۹۴

دانلود

دفترچه سوالات آزمون نظارت عمران- شهریور ۹۵

دانلود

دفترچه سوالات آزمون نظارت عمران- اسفند ۹۵

دانلود

دفترچه سوالات آزمون نظارت عمران- مهر ۹۶

دانلود

دفترچه سوالات آزمون نظارت عمران- اردیبهشت ۹۷

دانلود

دفترچه سوالات آزمون نظارت عمران- بهمن ۹۷

دانلود

 

آزمون اجرا عمران

دفترچه سوالات آزمون اجرا عمران- آذر ۹۲

دانلود

دفترچه سوالات آزمون اجرا عمران- خرداد ۹۳

دانلود

دفترچه سوالات آزمون اجرا عمران- آبان ۹۳

دانلود

دفترچه سوالات آزمون اجرا عمران- مرداد ۹۴

دانلود

دفترچه سوالات آزمون اجرا عمران- بهمن ۹۴

دانلود

دفترچه سوالات آزمون اجرا عمران- شهریور ۹۵

دانلود

دفترچه سوالات آزمون اجرا عمران- اسفند ۹۵

دانلود

دفترچه سوالات آزمون اجرا عمران- مهر ۹۶

دانلود

دفترچه سوالات آزمون اجرا عمران- اردیبهشت ۹۷

دانلود

دفترچه سوالات آزمون اجرا عمران- بهمن ۹۷

دانلود

دیدگاه بگذارید

avatar