آیین نامه بتن ایران- نشریه شماره 120 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هدف از تهیه آیین نامه بتن ایران (آبا) ارائه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آن میزان مناسبی از ایمنی ایمنی، قابلیت بهره‌برداری و پایایی سازه های بتنی تأمین گردد. در تدوین این آیین ‌نامه، شرایط اقلیمی کشور، سهولت استفاده و رعایت جدیدترین روشهای تحلیل و طراحی سازه های بتنی مدنظر قرار گرفته ‌شده است. همچنین جهت درک و فهم بهتر مطالب تفسیر آیین نامه آبا در دو جلد و راهنمای آیین نامه آبا نیز تهیه و تدوین گردیده است.

 

بخش اول آیین نامه بتن ایران (آبا) با عنوان « کلیات و ساختمانهای متعارف » مشتمل بر نه فصل به شرح ذیل میباشد:

فصل اول- کلیات

فصل دوم- مقررات کلی ارائه و تصویب طرح و نظارت

فصل سوم- مصالح بتن

فصل چهارم- فولاد

فصل پنجم- استانداردهای مشخصات و آزمایشها

فصل ششم- کیفیت بتن

فصل هفتم- اختلاط بتن و بتن‌ ریزی

فصل هشتم- جزئیات آرماتوربندی

فصل نهم- ضوابط قالب بندی، لوله ها و مجراهای مدفون در بتن و درزهای اجرایی

 

بخش دوم آیین نامه بتن ایران (آبا) با عنوان « اصول تحلیل و طراحی» مشتمل بر ده فصل به شرح ذیل میباشد:

فصل دهم- اصول تحلیل و طراحی

فصل یازدهم- خمش و بارهای محوری

فصل سیزدهم- آثار لاغری- کمانش

فصل چهاردهم- تغییر شکلها و ترک خوردگیها

فصل پانزدهم- طراحی سیستمهای دال دو طرفه

فصل شانزدهم- دیوارها

فصل هفدهم- شالوده ها

فصل هجدهم- مهار و وصله آرماتورها

فصل نوزدهم- ارزیابی ایمنی سازه های اجرا شده

فصل بیستم- ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله

 

آیین نامه بتن ایران (آبا)

دانلود نشریه 120 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

دانلود تفسیر بخش اول و دوم آیین نامه بتن ایران (آبا)- ضمیمه نشریه شماره 120 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

از آنجا که تفسیر هر آیین نامه ای می تواند باعث برطرف نمودن ابهامات احتمالی و روشن تر شدن نکات فنی آن گردد تهیه تفسیر آیین نامه بتن ایران (آبا) در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفت. برای این منظور دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر اساس قراردادی تهیه تفسیر این آیین نامه را به انجمن بتن ایران واگذار نمود. هم اکنون میتوانید نسخه PDF تفسیر بخش اول و دوم آیین نامه بتن (آبا) را از لینک زیر دریافت نمایید.

 

تفسیر بخش اول آیین نامه بتن ایران (آبا)

دانلود نشریه 1-120 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

تفسیر بخش دوم آیین نامه بتن ایران (آبا)

دانلود نشریه 2-120 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

دانلود راهنمای آیین نامه بتن ایران (آبا)

پس از انتشار نخستین نگارش آیین نامه بتن (آبا) در سال 1369 با توجه به اینکه آیین نامه مذکور برای اولین بار مورد استفاده قرار می گرفت، ضرورت نگارش کتابی با مثال های حل شده و جداول و نمودارهای لازم برای راهنمایی مهندسان احساس شد. به همین منظور نگارش کتاب راهنمای آیین نامه بتن ایران (آبا) با عنوان نشریه شماره 126 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در دستور کار قرار گرفت، در این کتاب سعی شده است با ارائه مثالهای متعدد و با ذکر شماره بندهای آیین نامه و توضیحات کافی خواننده با نحوه بکارگیری روابط و ضوابط این آیین نامه آشنا شود. نسخه PDF راهنمای آیین نامه بتن ایران (آبا) از لینک زیر قابل دریافت است.

 

راهنمای آیین نامه بتن ایران (آبا)

دانلود نشریه 126 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

دانلود بخشهای الحاقی به آیین نامه بتن ایران (آبا)

 

آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده

دانلود نشریه ۲۵۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

آیین نامه سازه های بتنی حجیم

دانلود نشریه ۳۴۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته

دانلود نشریه ۳۸۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

آیین نامه طرح و محاسبه پل های بتن آرمه

دانلود نشریه ۳۸۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دانلود آیین نامه بتن ایران (آبا) به همراه تفسیر، راهنما و کلیه بخشهای الحاقی به آن

دیدگاه بگذارید

avatar